Date Day Sashti Viratham
28 January 2012 Saturday Sashti Viratham
27 February 2012 Monday Sashti Viratham
28 March 2012 Wednesday Sashti Viratham
27 April 2012 Friday Sashti Viratham
26 May 2012 Saturday Sashti Viratham
25 June 2012 Monday Sashti Viratham
24 July 2012 Tuesday Sashti Viratham
22 August 2012 Wednesday Sashti Viratham
21 September 2012 Friday Sashti Viratham
20 October 2012 Saturday Sashti Viratham
13 November 2012 Tuesday Sashti Viratham Day 1
14 November 2012 Wednesday Sashti Viratham Day 2
15 November 2012 Thursday Sashti Viratham Day 3
16 November 2012 Friday Sashti Viratham Day 4
17 November 2012 Saturday Sashti Viratham Day 5
18 November 2012 Sunday Soora Samharam
19 November 2012 Monday Tiru Kalyanam
18 December 2012 Tuesday Subrahmanyan Shasti

Amavasai 2012 / Pournami 2012 / Pradosham 2012 / Karthigai 2012 / Ashtami 2012 / Navami 2012 / Sashti 2012 / Sankatahara Chathurthi 2012 / Thiruvonam 2012 / Matha Sivarathiri 2012 / Ekadhasi 2012 / Chathurthi 2012