Date Day Event
19 January 2015 Monday Shivaratri
17 February 2015 Tuesday Maha Shivaratri
18 March 2015 Wednesday Shivaratri
17 April 2015 Friday Shivaratri
16 May 2015 Saturday Shivaratri
14 June 2015 Sunday Shivaratri
14 July 2015 Tuesday Shivaratri
12 August 2015 Wednesday Shivaratri
11 September 2015 Friday Shivaratri
11 October 2015 Sunday Shivaratri
09 November 2015 Monday Shivaratri
09 December 2015 Wednesday Shivaratri

Amavasai 2015 / Pournami 2015 / Pradosham 2015 / Karthigai 2015 / Ashtami 2015 / Navami 2015 / Sashti 2015 / Sankatahara Chathurthi 2015 / Thiruvonam 2015 / Matha Sivarathiri 2015 / Ekadhasi 2015 / Chathurthi 2015