Date Day Sashti Viratham
06 January 2014 Monday Sashti Viratham
04 February 2014 Tuesday Sashti Viratham
06 March 2014 Thursday Sashti Viratham
05 April 2014 Saturday Sashti Viratham
04 May 2014 Sunday Sashti Viratham
03 June 2014 Tuesday Sashti Viratham
03 July 2014 Thursday Sashti Viratham
01 August 2014 Friday Sashti Viratham
31 August 2014 Sunday Sashti Viratham
29 September 2014 Monday Sashti Viratham
24 October 2014 Friday Sashti Viratham day 1
25 October 2014 Saturday Sashti Viratham day 2
26 October 2014 Sunday Sashti Viratham day 3
27 October 2014 Monday Sashti Viratham day 4
28 October 2014 Tuesday Sashti Viratham day 5
29 October 2014 Wednesday Soora Samharam
30 October 2014 Thursday Tiru Kalyanam
27 November 2014 Thursday Subrahmanyan Shasti
26 December 2014 Friday Sashti Viratham

Amavasai 2014 / Pournami 2014 / Pradosham 2014 / Karthigai 2014 / Ashtami 2014 / Navami 2014 / Sashti 2014 / Sankatahara Chathurthi 2014 / Thiruvonam 2014 / Matha Sivarathiri 2014 / Ekadhasi 2014 / Chathurthi 2014