Date Day Sashti Viratham
16 January 2013 Wednesday Sashti Viratham
15 February 2013 Friday Sashti Viratham
17 March 2013 Sunday Sashti Viratham
16 April 2013 Tuesday Sashti Viratham
15 May 2013 Wednesday Sashti Viratham
14 June 2013 Friday Sashti Viratham
14 July 2013 Sunday Sashti Viratham
12 August 2013 Monday Sashti Viratham
10 September 2013 Tuesday Sashti Viratham
10 October 2013 Thursday Sashti Viratham
03 November 2013 Sunday Sashti Virathamday 1
04 November 2013 Monday Sashti Viratham day 2
05 November 2013 Tuesday Sashti Viratham day 3
06 November 2013 Wednesday Sashti Viratham day 4
07 November 2013 Thursday Sashti Viratham day 5
08 November 2013 Friday Soora Samharam
09 November 2013 Saturday Tiru Kalyanam
07 December 2013 Saturday Subrahmanyan Sashti

Amavasai 2013 / Pournami 2013 / Pradosham 2013 / Karthigai 2013 / Ashtami 2013 / Navami 2013 / Sashti 2013 / Sankatahara Chathurthi 2013 / Thiruvonam 2013 / Matha Sivarathiri 2013 / Ekadhasi 2013 / Chathurthi 2013